Tým

Bc. Kamil Podzimek - vedoucí zařízení, terénní sociální pracovník
Mgr. Markéta Skálová - terénní sociální pracovník, zástupce vedoucího
Bc. Jana Přádná, DiS. - terénní sociální pracovník
Tomáš Antoňů - pracovník v sociálních službách
Bc. Petra Chmelařová - terénní sociální pracovník, adiktolog
Bc. Martin Zajíček - terénní sociální pracovník
Bc. Adéla Sloupová - terénní sociální pracovník
Jiří Medlín, DiS. - pracovník v sociálních službách
Jakub Novák, DiS. - terénní sociální pracovník

Horní řada zprava: Martin Zajíček, Kamil Podzimek, Jakub Novák, Jiří Medlín, Tomáš Antoňů
Dolní řada zprava: Adéla Sloupová, Jana Přádná, Petra Chmelařová,  Markéta Skálová


Ċ
Dagmar Randáková,
18. 9. 2013 11:11