Strategické cíle

Strategické cíle pro rok 2016

 • Zvýšit protestovanost klientů na infekční choroby.
 • Účast na odborných platformách (např. Fórum terénní práce). Aktivní účast na odborných konferencích.
 • Monitoring drogové scény ve městě Tábor.
 • Účast s informačním stánkem na hudebním festivalu Mighty sounds.

Dlouhodobé strategické cíle 

 • Rozšíření kapacity programu v ORP České Budějovice. 
 • Aktivita směrem k cílové skupině uživatelů konopných drog.
 • Zvýšit kvalitu časopisu "Street magazine" (profesionální tisk, grafické zpracování apod.).


Strategické cíle pro rok  2015

 • Realizace terénní práce v ranních hodinách zaměřená na kontaktování mládeže, která je ohrožena užíváním návykových látek. Vyhodnocení: ranní terén proběhl v několika lokalitách (Vodňany, Soběslav, České Budějovice, Blatná, Strakonice).  
 • Monitoring drogové scény v lokalitách ORP Tábor. Vyhodnocení:Monitoring proběhl v těchto lokalitách: Bechyně a Sezimovo Ústí.  
 • Udržení poskytovaných služeb v současném rozsahu a kvalitě (udržené terénní práce ve stávajících lokalitách naší působnosti). Vyhodnocení: Tento cíl nebyl zcela naplněn. K 30.9.2015 bylo ukončeno poskytování služeb v těchto lokalitách (Prachatice a Sezimovo Ústí).
 

Zhodnocení strategických cílů za rok 2014

 • Pracovníci terénního programu vystoupili celkem z osmi odbornými příspěvky na několika konferencích a odborných fórech.  
 • Služba pravidelně prezentovala svou práci v médiích. 
 • Pravidelně byli realizovány intervize zaměřené na práci v jednotlivých lokalitách, na klientské případy a také na Standardy kvality sociálních služeb.
 • Byl realizován monitoring drogové scény v lokalitách ORP Strakonice a ORP Blatná. Opakovaně bylo navštíveno celkem 7 obcí (např. Lnáře, Radomyšl, Sedlice, Katovice atd.).     
 • Podařilo se nám realizovat terénní práci v prostředí noční zábavy. Celkem bylo navštíveno 6 hudebních akcí. 
 • Služba rozšířila svou působnost v příhraniční oblasti o lokalitu Strážný.