Služby

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 • Výměna injekčního materiálu a distribuce materiálu ke snižování zdravotních rizik
 • Základní zdravotní a sociální poradenství
 • Kontaktní práce
 • Informace o zařízeních následné péče (infekční oddělení, Kontaktní centra, detoxy, léčebny…)
 • Zdravotní ošetření drobných poranění
 • Zprostředkování a odkazy na další odbornou péči – návaznost na další sociální a zdravotní služby
 • Distribuce informačních materiálů
 • Těhotenské testy pro uživatelky drog
 • Intervence zaměřené na rekreační uživatele pervitinu a uživatele konopných drog
POSKYTOVANÉ STRUKTUROVANÉ SLUŽBY
 • Poradenství a zprostředkování testování na žloutenku B, C, HIV a Syfilis
 • Krizová intervence - pomoc v krizi a těžkých životních situací
 • Motivační trénink - usiluje o změnu, která povede nejen k bezpečnějšímu, ale také spokojenějšímu a úspěšnějšímu životnímu stylu klienta
 • Zprostředkování detoxu a léčby závislostí
 • Sociální práce a asistence - poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce, ubytování atd.
Ċ
Kamil Podzimek,
30. 5. 2019 4:13