Principy‎ > ‎

Práva uživatelů služby

1. Máte právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, původ, drogovou anamnézu, sexuální orientaci, postavení, finanční možnosti, kriminální činnost, duševní a fyzické vady, zdravotní stav atd.
2. Máte právo na základní lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost.
Klient má právo na nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou a to po celou dobu kontaktu při využívání všech typů služeb. Máte právo na vykání ze strany pracovníků.
3. Máte právo na profesionální poskytnutí služby. Pro poskytování služby jsou stanovena pravidla, která zajišťují kvalitní a bezpečné prostředí pro klienty i pracovníky.
4. Máte právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
5. Máte právo být srozumitelným způsobem informováni o všech poskytovaných službách, o filosofii zařízení, metodách, rozsahu, trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech využívání našich služeb do té míry, abyste na ně mohli vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně o nich spolurozhodovat.Veškeré nabízené služby jsou dobrovolné a záleží pouze na klientovi, které z nich využije.
6. Máte právo na osobní svobodu a na ochranu soukromí – vychází z nastavení služeb - klient má právo na anonymitu, má právo neuvádět svá osobní data, právo na utajení informací týkajících se účasti v programu a všech záznamů o spolupráci s klientem v souladu se zákony České republiky, dodržování zásad mlčenlivosti.
7. Máte právo kdykoliv opustit službu na vlastní žádost a to bez dalších negativních důsledků pro sebe.
8. Máte možnost podat si stížnost na vámi využívanou službu nebo pracovníka.
Klienti jsou informováni o postupu podávání stížností při uzavírání ústní smlouvy. O postupu uplatňování stížnosti informuje klienta jakýkoliv zaměstnanec zařízení. Postup podávání stížností je zveřejněn na webových stránkách.
9. Máte právo na osobní svobodu a ochranu soukromí – vychází z nastavení služeb.


Pravidla kontaktu s terénními pracovníky. Služba Vám bude v daný moment odepřena pokud:
  • Vaše chování bude násilnické a agresivní (slovní, fyzické i psychické) k pracovníkům.
  • Budete domlouvat jakoukoliv trestnou činnost v přítomnosti pracovníků zařízení.
  • Budete-li v tak intoxikovaném stavu, že nebudete schopen/a komunikace a spolupráce s pracovníky zařízení.
  • Budete-li manipulovat s drogami v čase kdy je poskytována služba, vlastní užití drog, přijímání drog od druhého a jejich nabízení druhému. Pojem „Drogy“ zahrnuje i alkohol a léčiva s návykovým potenciálem. 
  • Budete nosit zbraně, manipulovat s nimi v přítomnosti terénních pracovníků.  

Comments