Principy

Jihočeský streetwork PREVENT se řídí základními principy OS PREVENT.


Specifické principy Jihočeského streetworku:

NÍZKOPRAHOVOST
Služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci vstupních podmínek.

ANONYMITA
U uživatelů služby nezjišťujeme osobní údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonymních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími institucemi), klient musí k tomuto kroku poskytnout informovaný písemný souhlas.

BEZPLATNOST
Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

DOSTUPNOST
Služby jsou uživatelům dostupné kdykoliv v rámci provozní doby. Není potřeba předchozího objednání ani doporučení jiného odborníka.