Poslání, cíle

POSLÁNÍ

Jihočeský streetwork Prevent působí na území Jihočeského kraje, kde prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném prostředí – ulice, bary, squaty, byty…) vyhledává a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.


CÍLE

1)    Navazovat kontakty s osobami spadajícími do cílové skupiny

2)    Snižovat a eliminovat negativní dopady spojené s rizikovým způsobem života osob spadajících do cílové skupiny

3) Ochrana veřejného zdraví