Úvod‎ > ‎

Nákup osobního automobilu pro terénní pracovníky v lokalitě Šumava a Pošumaví
Cílem a výsledkem realizace tohoto projektu je modernizace vybavení/zázemí pro aktivity přispívajících k sociálnímu začleňování a pro poskytování sociálních služeb a to prostřednictvím pořízení osobního automobilu pro výkon terénní sociální služby.

Hlavním dopadem projektu jsou přínosy pro cílovou skupinu a její potřeby.

Po ukončení realizace projektu bude žadatel schopen dojet vždy a kamkoli, realizace projektu bude mít vliv na kvalitu poskytované služby. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.