Certifikace

Jihočeský streetwork Prevent je držitelem certifikátu odborné způsobilosti RVKPP v oblasti terénní program.
Dne 29.2.2016 proběhlo místní šetření k certifikaci odborné způsobilosti. Certifikační komise navrhla udělit CERTIFIKACI ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI NA OBDOBÍ 4 ROKŮ.